Privacyverklaring

Privacyverklaring Bureau JA

1. Inleiding

 De gegevensbescherming van onze cliënten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden door Bureau JA zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en naar beste kunnen beveiligd. 

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke gegevens, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.bureau-ja.nl. 

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2. Jouw toestemming

 We kunnen jouw persoonlijke gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je gebruik maakt van onze diensten (coaching en training) of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw persoonlijke gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en Bureau JA uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren. 

Bureau JA verwerkt jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

3. Verwerking en gebruik van je persoonsgegevens

 In het kader van onze coaching- en trainingsactiviteiten leggen wij persoonlijke gegevens vast. Bij die persoonlijke gegevens gaat het om NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde coaching sessies en trainingen. Bureau JA gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden. 

4. Samenwerking

Bureau JA verstrekt geen persoonlijke gegevens van cliënten of deelnemers aan mensen die training of begeleiding geven voor Bureau Ja. Mensen die training of begeleiding geven voor Bureau JA mogen de persoonlijke gegevens van cliënten of deelnemers niet gebruiken voor eigen doeleinden, tenzij daar door de client of deelnemer expliciet toestemming voor gegeven is. 

Een uitzondering hierop is wanneer een voor Bureau JA werkende coach of trainer een cliënt of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Bureau JA of als Bureau JA in goed overleg een cliënt of deelnemer heeft doorverwezen naar een andere coach of trainer. In deze gevallen heeft de coach of trainer het recht om de benodigde persoonlijke gegevens te gebruiken om de dienst uit te kunnen voeren. 

5. Je e-mailadres

Indien je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van informatie over nieuwe diensten of een van onze informatie-items, wordt je e-mailadres alleen daarvoor gebruikt. 

6. Audio-, video-, en foto-opnamen

Soms worden er tijdens onze trainingen en opleidingen audio-, video of foto-opnamen gemaakt, bijvoorbeeld om te verwerken tot materiaal voor marketing-doeleinden. Dit wordt altijd van te voren aangekondigd en wij garanderen dat deelnemers die dit niet willen niet worden opgenomen. Bovendien leggen wij vóór publicatie de opnames altijd voor aan de betreffende mensen en vragen schriftelijk toestemming om deze opnames te publiceren. 

7. Anonimiseren van cliëntverslagen en gevalsbeschrijvingen

Bureau JA zorgt ervoor dat schriftelijke cliëntverslagen (in welke vorm dan ook) en audio opnamen afdoende geanonimiseerd zijn. Deze clientverslagen en audio opnamen gebruikt Bureau JA ten behoeve van de eigen professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld voor intervisie en supervisie bijeenkomsten. 

Concreet betekent dit anonimiseren: 

 • De voornaam wordt veranderd 
 • De achternaam wordt weggelaten 
 • Leeftijd wordt aangegeven binnen een range van 5 jaar 
 • Functie en organisatie waar de cliënt werkt wordt globaal gehouden, bijvoorbeeld werkt binnen de financiële sector in het middenkader 
 • Culturele achtergrond wordt in algemene termen weergegeven, bijvoorbeeld opgegroeid in de westerse cultuur met een actieve geloofsachtergrond 

8. Bedrijfsgeheimen

Bureau JA behandelt strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk. 

9. Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst uit te kunnen voeren. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan (klik op de link voor meer info):

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

10. Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen, plaatsen wij een notificatie op onze website www.bureau-ja.nl samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen. 

11. Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijderen van jouw gegevens. 
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. 
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; 
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van jou verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

12. Afmelden, corrigeren en verwijderen van uw gegevens

Als je je gegevens ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, wilt verwijderen, dan kan je een e-mail sturen naar arien@bureau-ja.nl. Wanneer je duidelijk aangeeft om wat voor gegevens het gaat, zullen wij deze binnen 5 werkdagen verwijderen. In onze digitale informatie-items vindt je een ‘unsubscribe‘ link waarmee je jouw e-mail adres rechtstreeks kunt verwijderen of gegevens kunt aanpassen.